Dora Decraen
Boekhouding - Fiscaliteit - Ondernemingsloket

FAQ - Jaarlijkse belastingaangifte

Hoe zit het met de belastingaangifte in de personenbelasting?

Deze moet jaarlijks ingediend worden vóór 30 juni. De laatste jaren is er telkens uitstel verleend, maar dit is geen vaste regel! Deze aangifte dient om uw belastbaar inkomen mee te delen aan de staat. De verschuldigde belastingen worden berekend op dit belastbaar inkomen.

Wat heeft uw boekhouder nodig?

  • Volledige aankopen en verkopen van het jaar waarover de aangifte gaat;
  • Loonfiches en commissienota’s;
  • Fiscale attesten van banken, verzekeringen, sociaal verzekeringsfonds, giften, … .

Er wordt momenteel werk van gemaakt om per klant een geïndividualiseerde checklist te maken tegen de volgende aangifte.

Is er geen inkomen dat niet belast wordt?

Iedereen heeft een bedrag dat vrijgesteld is van belastingen; voor het inkomstenjaar 2008 was dat € 6.150,00.
Het is echter zo dat alle beroepsinkomsten worden opgeteld om aan het belastbaar bedrag te komen, waardoor je bij een bijkomend inkomen niet meer moet rekenen op een stuk extra vrijstelling.
Een voorbeeldje maakt het misschien duidelijker:
Je verdient € 22.000 als werknemer.
In bijberoep ontvang je € 10.000 van klanten maar hebt € 7.000 kosten, waardoor er € 3.000 belastbaar overblijft.
Het totale belastbare inkomen is dan (22.000 + 3.000=) € 25.000.
Hierop wordt belastingen berekend, waarbij we op € 8.900 uitkomen.
Vervolgens worden de belastingen op de belastingvrije som (die 6.150 van hierboven) berekend: € 1.537,50.
De totaal te betalen belastingen zijn dan 8.900 – 1.537.50 = 7.362,50
Dit is een sterk vereenvoudigde berekening om een idee te geven, waarbij geen rekening gehouden wordt met allerlei voordelen, gezinslasten e.d. Dat is mijn job bij het klaarmaken van de aangifte.

Ik heb een brief van de belastingen gekregen en kan mijn boekhouder niet bereiken, wat moet ik doen?

Concludeer niet te vlug dat u uw boekhouder niet kan bereiken, maar stuur een email. Bij het werken op verplaatsing (bij grotere klanten), tijdens controles en bijscholingen, ben ik immers telefonisch moeilijk of niet te bereiken.

Indien u niet binnen de 48 uur (uitgenomen weekends) een antwoord heeft op uw dringende vraag per email, neemt u contact op met de afzender van de brief en legt uit dat uw boekhouder op vakantie is: tenzij u op eerdere brieven niet gereageerd heeft, zal u ongetwijfeld extra tijd krijgen tot u uw boekhouder heeft kunnen bereiken.

Indien ik effectief een aantal dagen weg ben, krijgt u hier normaal gezien een mailing over met de datum vanaf wanneer ik terug te bereiken ben.

Wanneer moet de belastingaangifte in de vennootschapsbelasting ingediend worden?

De uiterste datum van indiening hangt af van de afsluitdatum en is wettelijk gezien binnen de 7 maanden na afsluitdatum. Ook hier wordt regelmatig uitstel gegeven, maar dit is geen verworven recht.
Vennootschappen zijn verplicht ook de bankuittreksels te boeken. Indien u wacht met het bezorgen hiervan tot een week voor uw aangifte moet worden ingediend, kan dit voor grote problemen zorgen.