Dora Decraen
Boekhouding - Fiscaliteit - Ondernemingsloket

FAQ - De relatie met uw boekhouder

Hoe neem ik het best contact op?

Mijn voorkeur gaat uit naar e-mail. Deze wordt dagelijks nagekeken en waar mogelijk stuur ik u spoedig een reactie, eventueel met het verzoek om te bellen. Telefonisch contact opnemen kan storend werken, zeker in drukke periodes. Een onderbroken berekening moet namelijk vaak volledig opnieuw uitgewerkt worden.

Wat is de taak van mijn boekhouder?

Voornamelijk zorg dragen dat (tijdig) aan alle fiscale en wettelijke verplichtingen wordt voldaan. Om dit vlot te laten verlopen is een volmacht nodig. In deze volmacht staat voor welke zaken uw boekhouder in uw plaats mag tekenen. Het meest gebruikelijk is een volmacht om te onderhandelen en te ondertekenen in uw naam bij het ondernemingsloket en diverse administraties (directe belastingen, btw, registratie en domeinen). Een volmacht voor bankverrichtingen is niet gebruikelijk. Wel zou ik eventueel kunnen assisteren bij onderhandelingen met uw bank om bijvoorbeeld een lening in orde te krijgen.

Welke tarieven worden gehanteerd?

Onderstaande tarieven worden aanbevolen door de beroepsverenigingen van boekhouders.

Aan de interpretatie van elk begonnen uur is een te factureren uur doe ik niet mee. Bij kleine stops, zoals onderbrekingen door telefoon, koffie halen e.d. wordt de tijd even stilgezet. Kortom: u kan erop rekenen dat de uren die u gefactureerd worden werkelijk gepresteerde uren zijn.

Euro per uur

 • Administratieve werkzaamheden: € 80,00
 • Boekhouding (input van documenten): € 95,00
 • Accountancy (het opstellen van de jaarrekening, het verifiëren en verbeteren van de jaarrekening, de boekhoudkundige audit, de financiële analyse, de boekhoudkundige organisatie, gerechtelijke opdrachten): € 130,00
 • Fiscaliteit (opstellen en nazicht aangiften, procedures (bezwaarschriften e.d.), bijstand fiscale controles, gerechtelijke opdrachten): € 150,00
 • Vennootschapsrecht, handelsrecht, burgerlijk recht en sociaal recht (Bijstand bij oprichting, fusie, splitsing, …), bijstand bij het vervullen van wettelijke verplichtingen, bijstand bij vergaderingen, diverse contracten, gerechtelijke opdrachten): € 115,00
 • Consultaties en adviezen: woordelijk en schriftelijk advies 150,00
 • Kosten (computergebruik en software, verplaatsingen, gebruikte kantoormaterialen, …): volgens gebruik

Wie is verantwoordelijk?

De belastingplichtige blijft ten allen tijde eindverantwoordelijk voor zijn eigen verplichtingen en zal ook de consequenties moeten dragen indien de administratie niet in orde is. Door op tijd alle documenten binnen te brengen kunnen eventuele boetes voorkomen worden.

Hoe kan ik mijn boekhouder helpen zodat deze minder tijd in mijn dossier moet steken?

 • Haal de documenten uit hun omslagen en plooi deze open
 • Sorteer de documenten eventueel: indien u bv 10 facturen van dezelfde leverancier heeft, gaat het boeken sneller indien deze na mekaar ingebracht worden
 • “Investeer” in een fluo-stift en duid datum en totaalbedrag aan op de inkomende facturen. Indien uw bankuittreksels ook geboekt worden: ook de gestructureerde mededeling of factuurnummer doen oplichten.
 • Overweeg om zelf te boeken. Toegang krijgen tot uw dossier brengt wel wat kosten mee, maar deze haalt u er wellicht uit. Ervaring heeft me geleerd dat de gespendeerde tijd tot 1/3 gereduceerd wordt indien ik enkel moet nakijken en corrigeren alvorens de aangiften op te maken. U moet rekenen dat u kan besparen door zelf te boeken vanaf 55 te boeken facturen (inkomend en uitgaand opgeteld) per kwartaal voor een zelfstandige en vanaf 30 te boeken facturen per kwartaal voor een vennootschap.