Dora Decraen
Boekhouding - Fiscaliteit - Ondernemingsloket

FAQ - Belastingen Algemeen

Wat zijn de belangrijkste fiscale aangiftetermijnen?

Ter info en onder voorbehoud van wijzigingen gelden de volgende fiscale aangiftetermijnen (voor volledige en bijgewerkte lijsten zie http://fiscus.fgov.be)

BTW:

 • BTW-kwartaalaangiften: 20/01 – 20/04 – 20/07 – 20/10
 • BTW-maandaangiften: iedere 20ste van de maand
 • BTW-listing: 31/03

Directe belastingen:

 • Aangifte in de personenbelasting:
  • op papier: 30/06
  • via tax-on-web voor mandataris: 31/10
 • Aangifte in de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting:
  • papieren versie: zie aangifteformulier
  • via elektronische weg zie aangifteformulier + 1 maand

Fiche 281:

 • 281.20 (bezoldiging bedrijfsleider): 01/03
 • 281.50 (erelonen aan vrije beroepers niet onderworpen aan de boekhoudwetgeving en vrijwilligers): 30/06

Ik krijg een controle, wat nu?

Eerst en vooral: een controle kost helaas altijd geld. Zelfs als de controleur absoluut niets kan vinden, volgt nog altijd de factuur van de boekhouder. Het is verstandig om zo snel mogelijk mij te verwittigen bij berichtgeving van een controle en mijn advies op te volgen. Wanneer u niks te verbergen heeft zal een controle geen schokkende gevolgen teweegbrengen.