Dora Decraen
Boekhouding - Fiscaliteit - Ondernemingsloket

Wat doet een boekhouder?

Kort samengevat: een boekhouder zorgt voor uw administratieve verplichtingen aan verscheidene administraties (in de volksmond ‘de staat’ genoemd). De wetgeving wordt steeds ingewikkelder en daardoor is het voor veel mensen een opgave om zelf de boekhouding te doen. Zij kunnen dan beroep doen op een boekhouder. Dit geldt voor zowel zelfstandigen, als vennootschappen of verenigingen, als particulieren.

U bent particulier

– Invullen van de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting
– Inschattingen over het resultaat van de personenbelasting
– Advies omtrent de personenbelasting

U overweegt om een zaak te beginnen

– Hulp bij voorbereidingen: financieel plan, eventuele leningen, fabels de wereld uit helpen, enz..
– Startersformaliteiten: alle belangrijke documenten kunnen op één plaats in orde gebracht worden
– Hulp bij start vennootschappen: opstellen van een financieel plan, aanvullen van de oprichtingsstatuten via notaris en de overblijvende verplichtingen na het verlijden van de akte

Na de start van een eigen zaak

– Het voeren van de boekhouding
o Eenmanszaken: vereenvoudigde boekhouding (indien beperkte omzet)
o Vennootschappen: volledige boekhouding
– Opstellen en indienen van alle mogelijke fiscale aangiften: btw-aangiften, jaarlijkse lijst btw-plichtige afnemers, aangifte directe belastingen, enz.
– Opstellen en neerleggen van jaarrekeningen: voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba en nv)
– Bijstand bij controles